GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN

Mata Kuliah                : Sejarah Peradaban Islam Komponen                  : M.K. Pilihan Bobot                          : 2 SKS Pembina                      : Drs. M. Zainuddin, MA.   I.Tujuan: Agar mahasiswa mampu memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam; Agar mahasiswa mampu Read More …

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN

Mata Kuliah         :  Sosiologi  Agama Komponen            :  M.K. K Bobot                    :  2 SKS Jurusan               :  Tarbiyah Semester               :  IV Pembina                :  Drs. M. Zainuddin, MA.   ————————————————–   I.Tujuan:   Agar mahasiswa mampu memahami persoalan agama dan Read More …